Üyelik Sözleşmesi

İşbu üyelik Sözleşmesi site üyelik kurallarını düzenlemekte olup bu sözleşme kabul edilmeden siteye üye olmak mümkün değildir.

İşbu üyelik Sözleşmesi ile aşağıda belirtilen site kullanım kurallarına uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacağınızdan dikkatle okunması gerekmektedir.

Bu aşamayı geçmeniz hali aşağıdaki maddeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Sayfamız ''Chat'' kısmında, siyasi paylaşımda bulunmak, genel toplum ve ahlak anlayışına aykırı görsel vb. paylaşımda bulunmak, devlet otoristesini sarsmaya yönelik paylaşımda bulunmak, devletin milli birlik ve beraberliğini zedeleyen düşünce paylaşımında bulunmak, meslekdaşlarına yönelik saygısız tutum ve davranışta bulunmak kesinlikle yasak olup, bu paylaşımlarda bulunan kişi veya kişiler kurumumuz ile irtibatı kesilecek olup, gerekli adli süreç kurumumuz avukatları tarafından başlatılacaktır.

1. Taraflar

a) www.tuzonline.com internet sitesi

b) www.tuzonline.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı

 

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu www.tuzonline.com internet sitesinden sunulan portal hizmetlerinden üye olarak faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye www.tuzonline.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı ile üye olurken vermiş olduğu iletişim numarası üzerinden iletişime geçilir. Kurumun göndermiş olduğu bilgilendirme mesajlarının, kuruma ibraz etmiş olduğu iletişim numarasına kısa mesaj olarak gönderilmesini kabul etmiş sayılır. 

Ayrıca, bilgilerin doğru olmadığı açık bir şekilde belli olan durumlarda www.tuzonline.com, bu üyenin üyeliğini askıya alma hakkını saklı tutar.

3.2. Tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşa veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir.

Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. www.tuzonline.com internet sitesini tarafından sunulan portal hizmetlerini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder.

Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır.

Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. 

tuzonline.com, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği üyelerin siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir ve doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. www.tuzonline.com internet sitesini ve portal hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri üçüncü şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.tuzonline.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin tuzonline'la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üyelerin kendi veya başkaları hakkında özel bilgi vermemesi üyelerin sorumluluğundadır. tuzonline.com’un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında müşterinin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. tuzonline, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.tuzonline.com internet sitesinin ve portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden tuzonline.com'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, www.tuzonline.com'un bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, tuzonline.com’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. www.tuzonline.com'un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, tuzonline’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.tuzonline.com internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde web siteside yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. web sitesinin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

3.11. Bu www.tuzonline.com internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun kamu sınav yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

3.12. www.tuzonline.com internet sitesinde malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette üye tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

3.13. Tuzonline tarafından www.tuzonline.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.14. Sitede bulunan sorular sınavlarda daha önce çıkmış benzer sorulardan ve üyelerin kendi çalışmaları sonucu oluşturdukları sorulardan oluşur. Her üye kendi gönderdiği sorudan sorumludur.

3.15. Üyeler tarafından gönderilen soruların yayınlandıktan sonra oluşacak telif hakkı ihlallerinde üye bu sorumluluğu kabul etmiş sayılır. Üyeler tarafından gönderilen ve yayınlanan soruların hiçbirinden tuzonline.com sorumlu tutulamaz.

3.16. Taraflar, tuzonline.com'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. tuzonline.com'a sitesinde yer alan sorular hiç bir şekilde başka bir platformda paylaşılamaz, çoğaltılamaz. Soruların paylaşımının tespiti halinde paylaşan üyenin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar.

 

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya tuzonline.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. tuzonline.com, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

5. Üyelik Bedeli İadesi

Üyelik hizmetlerini ve özelliklerini kullandıktan sonra iade işlemi yapılmamaktadır.

 

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.